0979.670.333
# #
Danh mục sản phẩm
MÁY ỐNG UỐNG 15 ĐẦU CHIẾT
Chiều sâu ống Max: 12mm Tốc độ tạo ống 25…
MÁY CHIẾT RÓT DỊCH DẠNG LỎNG
Model TV-120 Số vòi chiết (theo yêu cầu) 2/4/6/8/120 Bơm…
HỆ THỐNG CHIẾT RÓT NƯỚC ĐÓNG CHAI
Số đầu chiết 8 – 8 – 3 14 –…
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#